Publicado: 8 de Marzo de 2018

L’equip de Mascotrans, ens sumem avui, 8 de març Dia Internacional de la Dona, a la lluita per aconseguir la igualtat entre homes i dones i manifestem, a través d'aquest comunicat, que estem completament en contra de:

La segmentació horitzontal del mercat de treball. La concentració de dones en determinats sectors i la seva inexistència en altres.


• La segmentació vertical en el mercat laboral. Les dones tenen menor accés als llocs de treball de més responsabilitat i per tant no poden accedir a nivells salarials tan elevats. A més, les dones es concentren a llocs de treball de qualificació més baixa.


• Que a les dones se'ls preassignin feines de menor valor o per a les quals es necessiti una menor capacitació si es compara amb feines equivalents que acostumen a ser realitzades per homes.


Les diferències per sexe quant a conciliació de vida laboral i familiar.


Que els homes cobrin més que les dones en tots els trams d’edat considerats. Aquestes diferències són creixents amb l’edat, amb la bretxa salarial de gènere més elevada en el grup de 55 i més anys. 


Els comentaris i accions que devaluen a la dona i als quals fem front en el nostre dia a dia.


En definitiva, en tots i cadascun dels punts, en lo laboral i personal, en que les dones no estiguin en la mateixa consideració que els homes.

Expressant aquesta disconformitat prenem, al mateix temps, la determinació de treballar junts, homes i dones, per construir una societat més justa i igualitària, des de l'empresa i des de les nostres llars. I agraïm a totes i cadascuna de les dones que treballen o han treballat amb nosaltres la seva força, la seva valentia i la seva capacitat. Som el que som GRÀCIES a elles.

¡GRÀCIES!

Equip Mascotrans


--

El equipo de Mascotrans nos sumamos hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a la lucha por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, manifestando que estamos totalmente en contra de:

• La segmentación horizontal del mercado laboral. La concentración de mujeres en determinados sectores y su inexistencia en otros.

• La segmentación vertical en el mercado laboral. Las mujeres tienen menor acceso a los puestos de trabajo de mayor responsabilidad y, por lo tanto, no pueden acceder a niveles salariales más elevados. Además, las mujeres se concentran en puestos de trabajo de cualificación más baja. 


• Que a las mujeres se les preasignen trabajos de menos valor o para los que se necesite una menor capacitación, en comparación con los trabajos desempeñados por hombres.


Las diferencias por sexo en cuanto a conciliación de vida laboral y familiar.


Que los hombres cobren más que las mujeres en todos los tramos de edad considerados. Estas diferencias incrementan con la edad, con la brecha salarial de género más elevada en el grupo de 55 y más años. 


Los comentarios y acciones que devaluan a la mujer y a los que hacemoos frente en nuestro día a día.

En definitiva, en todos y cada uno de los puntos, en lo laboral y personal, en que las mujeres no estén en la misma consideración que los hombres.

Expresando esta disconformidad tomamos, al mismo tiempo, la determinación de trabajar juntos, hombres y mujeres, por construir una sociedad más justa e igualitaria, desde la empresa y desde nuestros hogares. Y agradecemos, a todas y cada una de las mujeres que trabajan o han trabajado con nosotros su fuerza, su valentía y su capacidad. Somos lo que somos GRACIAS a ellas. 

¡GRACIAS!

Equipo Mascotrans