Publicado: 16 de Febrero de 2018

Si esteu al dia de l'actualitat, sabreu que avui hem estat notícia. Dimecres un dels nostres transportistes, en arribar a Mascotrans per descarregar, va trobar a la caixa del camió 8 joves africans. Es tractava de persones immigrants que pretenien entrar a França amagats al camió. De seguida vam avisar a la policia i vam intentar assistir als polissons de la forma més humana possible. 


Tot plegat ens du a reflexionar sobre la realitat del problema de la immigració, que força a tantes persones a exposar-se a condicions extremes amb l'esperança de trobar un futur millor. 


http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/troben-a-celra-vuit-immigrants-amagats-a-dins-dun-camio-que-venia-ditalia-la-setmana-passada-van-localitzar-quatre-polissons-en-un-camio-que-es-va-aturar-en-un-area-de-servei-de-lalt-emporda-/video/5732043/